ମାଉସୀ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ – Mausi Sahita Romance

ମୋ ନା muna ମୁଁ ପୁରୀ ରେ ରୁହେ( 99%real) ମୁଁ ଥରେ ମାଉସୀ ଘରକୁ 5 year ପରେ ଗଲି bus ରେ ବସି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଗଲି ଗଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ଧୂପ ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ନମସ୍କାର କଲି ସେ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ ତୁ ଏଇନେ ଆସିଲୁ ତୁ ଥା ମୁଁ ଧୂପ ସାରି ଆସୁଛି ମୁଁ ବାରୁମକୁ ଗଲି freesh ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଉସୀ …